เกี่ยวกับเรา

Elegance Clinic By Dr. Phubeth

"ก้าวสู่ปี่ที่ 8 ของการบริการด้านศัลยกรรมความงาม เราเน้นมาตรฐานความปลอดภัย การแพทย์ทันสมัย ระดับสากลด้วยประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวของ "คุณหมอภูเบศ"

. . . ที่ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ  . . .

สำคัญที่สุด คือการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมที่ถูกต้อง ให้คนไข้ได้รับข้อมูลที่แท้จริง ชัดเจน ถึงผลการรักษา

ทำแล้วผลออกมาเป็นรูปแบบไหน มีผลข้างเคียงอย่างไร สามารถทำได้จริงตามความต้องการของคนไข้หรือไม่

ซึ่งสุดท้าย คุณหมอ จะเน้นความปลอดภัย เป็นสำคัญ.......... เพื่อให้คุณสวยอย่างมั่นใจ"

ศัลยกรรมความงามมีคุณภาพ + ฝีมือและประสบการณ์แพทย์ = ราคาที่สมเหตุสมผล

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube